+48 601 857 703
info@pphuwodnik.pl

BUDOWNICTWO WODNE

Posiadamy pełen zakres sprzętu potrzebnego do wykonania robót

 

Przykładowe prace:

 • ściany szczelne z grodzic
 • zbiorniki i konstrukcje żelbetonowe
 • obiekty budownictwa wodnego
 • regulacja rzek oraz roboty melioracyjne
 • konserwacja budowli wodnych
 • roboty odwodnieniowe
 • sieci wodno- kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków
 • wycinka krzaków i drzew, koszenie porostów

 

Nasi dotychczasowi Klienci:

 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku,
 • Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • Firmy i osoby prywatne

 

 

 

P.P.H.U WODNIK

STANISŁAW BARSZCZ

82-112 Ostaszewo,

Jeziernik 39

+48 55 247 15 35

info@pphuwodnik.pl